Schack stärker matten

Stefan Beskow placerar ut några plastpjäser på det upphängbara tygbrädet.

– Kommer ni ihåg vad uttrycket ”mumsfilibabba” står för när man spelar schack? frågar han sina elever.

Många händer är i luften: Ta om det är gratis, om draget inte kostar dig något.

Nu ska eleverna förklara vilket drag som är gratis utifrån den konstellation som deras matematiklärare ställt upp. Flera förslag beskrivs genom att eleverna anger rutornas koordinater på schackbrädet.

Därefter är det dags att repetera värdet på de olika pjäserna så att eleverna kan räkna ut vem som vann, ifall spelet måste avbrytas innan någon blivit schack och matt (se rutan till höger).

En del elever diskuterar livligt vad som kan vara ett smart drag, andra koncentrerar sig under tystnad. Emilia Larsson, som i dag spelar med Adam Lukasiewicz, kunde lite schack sedan tidigare men säger att hon redan efter ett par månader har lärt sig mycket.

– Det är väldigt bra för koncentrationen, säger hon.

Emilia Larsson tycker att all matte är rolig men att schack är roligast.

– Vi brukar prata om olika drag på rasterna, berättar hon.

Läs hela historien här