Slutresultat Schack56:an Södertälje/Nykvarn

Idag (2015-04-24) har Schack56:an för Södertälje/Nykvarn spelats på Stockholms Schacksalonger med 4 deltagande klasser (alla från Wasaskolan). Sammanlagt var det 88 spelare som deltog.

Slutresultat:

Plats Skola Deltagare Elever Poäng
1 Wasaskolan 6b 24 24 365
2 Wasaskolan 5b 30 34 267
3 Wasaskolan 6a 20 25 234
4 Wasaskolan 5a 14 27 166

 

Bilder från Schack56:an Södertälje/Nykvarn kan ses här

 

Leave a comment